Aktualności

W poniedziałek 29.01.2024 r., w siedzibie Sejmu RP odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział konsulowie honorowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spotkanie to miało na celu omówienie bieżących kwestii dotyczących polskiej dyplomacji oraz roli, jaką konsulowie honorowi odgrywają w promowaniu Polski na arenie międzynarodowej.

Wśród znamienitych gości znalazł się Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, który podkreślił znaczenie współpracy międzynarodowej i roli dyplomacji w budowaniu pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Udział wziął również konsul honorowy Republiki Kazachstanu, prof. WSE dr hab. Aleksander Prokopiuk, pełniący jednocześnie funkcję Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Na zdjęciu Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz honorowy konsul Republiki Kazachstanu, prof. WSE dr Aleksander Prokopiuk, pełniący jednocześnie funkcję Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz konsul honorowy Republiki Kazachstanu, prof. WSE dr hab. Aleksander Prokopiuk, pełniący jednocześnie funkcję Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Kassym-Żomart Tokajew, prezydent Kazachstanu w orędziu z 1 września zapowiedział istotne zmiany gospodarcze i reformy. Ich celem będzie przede wszystkim poprawa jakości życia obywateli, osiągnięcie wzrostu gospodarczego na poziomie 6-7 proc, co ma doprowadzić do podwojenia wielkości gospodarki narodowej do 2029 roku. Główny nacisk Kazachstan zamierza położyć na przyspieszony rozwój sektora produkcyjnego i przemysłu.

Więcej „Prezydent Kazachstanu zapowiada nowe reformy gospodarcze”

W dniu 1 lutego odbyło się spotkanie Konsula Honorowego Republiki Kazachstanu w Białymstoku z Prezesem Anatolem Timoszukiem, twórcą, współwłaścicielem AC S.A., największego w Polsce i liczącego się na świecie producenta instalacji autogaz marki STAG.

Więcej „Spotkanie Konsula Honorowego Republiki Kazachstanu w Białymstoku z Prezesem Anatolem Timoszukiem.”

Informacje ogólne

W dniu 1 września 2022 r. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew wygłosił coroczne orędzie do narodu Kazachstanu, w ramach którego przedstawił szereg inicjatyw mających na celu rozwój kraju w okresie postpandemicznym.

Reformy dotyczą poprawy efektywności systemu opieki zdrowotnej, zapewnienia wysokiej jakości edukacji, poprawy polityki regionalnej, stworzenia skutecznego ekosystemu na rynku pracy, modernizacji politycznej, ochrony praw człowieka i konsolidacji społeczeństwa.

Więcej „Krótkie tezy Orędzia Prezydenta Republiki Kazachstanu Kasym-Żomarta Tokajewa do Narodu Kazachstanu „Jedność narodu i reformy systemowe – mocna podstawa rozwoju kraju””

Do góry