Nauryz – to główne święto w roku u Kazachów

Nauryz – to główne święto w roku u Kazachów

Słowo Nauryz pochodzi z języka staroperskiego i oznacza Nowy Dzień. Święto Nauryz o perskich korzeniach obchodzone od ponad 3 000 lat.

W 2009 roku święto Nauryz zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kultury ludzkości UNESCO. W 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało je za święto międzynarodowe i obchodzone jest 21 marca. Nauryz – to święto wiosny, odnowy przyrody, początku nowego roku, nowego życia. Obchody Święta Nauryz są pokłonem oddawanym przyrodzie w dzień zrównania dnia z nocą – 21-22 marca.

W dawnych czasach Kazachowie określali czas według położenia słońca. Nadejście wiosny było gdy w marcu pierwsze ciepłe promienie słońca ogrzewały wystudzoną przez długi zimowy czas ziemię. Kazachowie nazywali ten miesiąc Nauryz. Nauryz – to główne święto w roku u Kazachów. W ten dzień ciała niebieskie: gwiazdozbiory i gwiazdy po rocznym obiegu wracają do punktów swojego początkowego pobytu i zaczynają nową drogę.