KONSUL HONOROWY

Konsul Honorowy Republiki Kazachstanu w Białymstoku
dr hab. Aleksander Prokopiuk

Konsul Aleksander Prokopiuk
Konsul Honorowy Republiki Kazachstanu w Białymstoku
dr hab. Aleksander Prokopiuk, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie stosunki międzynarodowe, Prof. Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie stosunki międzynarodowe
Prof. Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
Doradca biznesowy, inicjator wielu przedsięwzięć biznesowych i naukowo-biznesowych.
Od wielu lat prowadzi współpracę z Ambasadą Kazachstanu w Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz kazachstańsko-polskiego partnerstwa w edukacji.

SIEDZIBA KONSULATU:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 14/3
15-703 Białystok

KONSUL
dr hab. Aleksander Prokopiuk
e-mail: konsul@wse.edu.pl
Numer telefonu: 606 620 444

GODZINY OTWARCIA:
9:00-15:00

SEKRETARIAT:
Numer telefonu: 606 620 666
Numer telefonu: 85 652 00 24

ПОЧЕТНЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В БЕЛОСТОКЕ
АЛЕКСАНДР ПРОКОПЮК,
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
электронная почта: kontakt@wse.edu.pl
телефон: +48 606 620 444