Krótkie tezy Orędzia Prezydenta Republiki Kazachstanu Kasym-Żomarta Tokajewa do Narodu Kazachstanu „Jedność narodu i reformy systemowe – mocna podstawa rozwoju kraju”

Informacje ogólne

W dniu 1 września 2022 r. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew wygłosił coroczne orędzie do narodu Kazachstanu, w ramach którego przedstawił szereg inicjatyw mających na celu rozwój kraju w okresie postpandemicznym.

Reformy dotyczą poprawy efektywności systemu opieki zdrowotnej, zapewnienia wysokiej jakości edukacji, poprawy polityki regionalnej, stworzenia skutecznego ekosystemu na rynku pracy, modernizacji politycznej, ochrony praw człowieka i konsolidacji społeczeństwa.

Kluczowe inicjatywy przedstawione przez Prezydenta K.Tokajewa

 • Kazachstan powinien osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2060 r.
 • W ciągu roku Rząd i Narodowy Fundusz Majątkowy Samruk-Kazyna muszą zbadać możliwość rozwoju bezpiecznej i ekologicznej energii jądrowej w Kazachstanie.
 • Kazachstan powinien stać się centralnym centrum cyfrowym w znacznej części regionu Eurazji. W ramach krajowego projektu cyfryzacji należy przygotować co najmniej 100 tysięcy wysokiej klasy specjalistów IT. Obywatele muszą otrzymywać 100% usług publicznych ze smartfonów.

Główne inicjatywy społeczne Głowy Państwa

Prezydent Kazachstanu K.Tokajew podkreślił, że zapewnienie dobrobytu ludziom jest kluczowym celem jego pracy jako Prezydenta Kazachstanu. Aby osiągnąć ten cel, zainicjował szereg inicjatyw.

 • Wzrost od 1 stycznia 2022 r. wysokości płacy minimalnej do 150%. Środek ten dotknie bezpośrednio ponad milion osób, a pośrednio wszystkich pracowników
 • Zwiększenie funduszu wynagrodzeń i zmniejszenie obciążenia na niego. Rząd ma za zadanie opracować „miękkie” środki zachęcające firmy do zwiększenia wynagrodzeń pracowników. Dla pracodawców podnoszących płace pracowników przewidziane będą świadczenia w ramach zamówień regulowanych, a także preferencyjny dostęp do pomocy publicznej. Wdrożenie jednej płatności z funduszu wynagrodzeń ze spadkiem obciążenia z 34% do 25%. To pobudzi biznes „wyprowadzić z cienia” tysiące pracowników, którzy mogą stać się pełnoprawnymi uczestnikami systemu emerytalnego, systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 • Roczny od 2022 do 2025 r. wzrost średnio o 20% wynagrodzeń wielu kategorii pracowników cywilnych (pracownicy kultury, bibliotekarze itp.). Inicjatywa ta wpłynie bezpośrednio na 600 tysięcy Kazachstańczyków.
 • Zezwolenie na przekazanie części oszczędności emerytalnych powyżej progu adekwatności na konto w „Otbasy banku” w celu poprawy warunków mieszkaniowych.
  Dodatkowe środki zaproponowane przez Prezydenta Kazachstanu
 • Zakup szczepionek przypominających, przyspieszenie nabywania szczepionek zarejestrowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Konieczne jest również przygotowanie całego systemu opieki zdrowotnej do przejścia na regularne szczepienia.
 • Stworzenie Krajowego Systemu Prognozowania Bezpieczeństwa Biologicznego
 • Współpraca z globalnymi korporacjami farmaceutycznymi. Pozyskiwanie inwestorów, zapewnienie transferu technologii i najnowszych osiągnięć. Udział produktów leczniczych i wyrobów medycznych produkcji krajowej należy doprowadzić z dostępnych 17 do 50% już w 2025 roku.
 • Budowa do końca 2025 r. co najmniej 1000 szkół w celu rozwiązania problemu braku miejsc szkolnych.
 • Wprowadzenie nowych kwot dla osób o specjalnych potrzebach w celu ich zaangażowania w życie społeczno-polityczne kraju.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa działalności adwokatów i obrońców praw człowieka. Ograniczanie nielegalnych działań utrudniających ich pracę.
 • Utworzenie Funduszu Wspierania Przemysłu Kreatywnego, którego celem jest promocja utalentowanej młodzieży i nowych form sztuki.
 • Ekspansja obszarów uprawy roślin pastewnych na tle skutków globalnych zmian klimatu, które niekorzystnie wpłynęły na przemysł hodowlany.
 • Utworzenie Krajowej Służby Geologicznej w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia serwisowego inwestorom i nadania nowego impetu branży wykorzystującej podglebia.
 • Wybory akimów (starostów) powiatówod 2024 r. W czerwcu 2021 r. po raz pierwszy w całym kraju odbyły się wybory akimów okręgów wiejskich, miast o znaczeniu powiatowym i wsi.
 • Wzmocnienie zdolności obronnychi zwiększenie zdolności reagowania na zagrożenia powinny stać się priorytetami o znaczeniu państwowym.
  Tak więc w swoim corocznym Orędziu „Jedność Narodu i Reformy Systemowe – mocna podstawa dobrobytu kraju” Prezydent Kazachstanu K. Tokajew wskazał szeroki zestaw środków mających na celu zwiększenie dobrobytu obywateli, dalszą demokratyzację systemu politycznego oraz zapewnienie podstawowych praw i wolności obywateli zgodnie z koncepcją „państwa słuchającego”.

Tłumaczenie Orędzia Prezydenta Republiki Kazachstanu Kasym-Żomarta Tokajewa do Narodu Kazachstanu, wykonano za pośrednictwem Google translatora online.