Posiedzenia Rady Ministrów Spraw Zagranicznych OBWE

Łódź, 1 grudnia 2022 r. – W ramach 29. posiedzenia Rady Ministrów Spraw Zagranicznych OBWE Wicepremier – Minister Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu Mukhtar Tleuberdi wziął udział w Spotkaniu Ministerialnym „Azja Centralna i Republika Federalna Niemcy” w formacie C5+1.

W programie spotkania znalazły się m.in. kwestie współpracy regionalnej w Azji Centralnej, bezpieczeństwa w Afganistanie, wpływu zmian klimatu na gospodarkę regionu itp. Szczególną uwagę zwrócono na wzajemne powiązania krajów Azji Centralnej i Europy, w szczególności współpracę w zakresie rozwoju międzyregionalnej infrastruktury handlowej i transportowej, w tym m.in. przy pomocy unijnego programu Global Gateway.

W swoim wystąpieniu szef kazachskiej dyplomacji podkreślił, że kwestia współpracy w sektorze tranzytowym i transportowym staje się szczególnie aktualna w świetle ostatnich bezprecedensowych zmian geopolitycznych na świecie i zakłóceń w łańcuchach dostaw. „Kazachstan jest zainteresowany ustanowieniem większej łączności między Azją Centralną a Europą, w tym Niemcami. Wzywamy uczestników do przyłączenia się do inicjatywy utworzenia Międzystanowego Konsorcjum Wodno-Energetycznego Azji Centralnej” – powiedział M. Tleuberdi.

Strony potwierdziły wysoki poziom wzajemnego zainteresowania rozwojem tras alternatywnych, w szczególności Transkaspijskiego Międzynarodowego Szlaku Transportowego.

Równocześnie na marginesie Rady Ministerialnej M. Tleuberdi odbył szereg odrębnych spotkań bilateralnych z szefami delegacji Austrii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Cypru, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Estonii, Urzędu Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Zgromadzenie Parlamentarne OBWE.

Podczas rozmów dwustronnych omówiono priorytetowe kwestie z agendy dwustronnej, w tym dalsze rozszerzanie współpracy politycznej, handlowej, gospodarczej, kulturalnej i humanitarnej z tymi państwami i  organizacjami.

źródło: Szef MSZ Republiki Kazachstanu odbył szereg spotkań bilateralnych na marginesie Rady Ministerialnej OBWE (www.gov.kz)