Prezydent Kazachstanu zapowiada nowe reformy gospodarcze

Kassym-Żomart Tokajew, prezydent Kazachstanu w orędziu z 1 września zapowiedział istotne zmiany gospodarcze i reformy. Ich celem będzie przede wszystkim poprawa jakości życia obywateli, osiągnięcie wzrostu gospodarczego na poziomie 6-7 proc, co ma doprowadzić do podwojenia wielkości gospodarki narodowej do 2029 roku. Główny nacisk Kazachstan zamierza położyć na przyspieszony rozwój sektora produkcyjnego i przemysłu.

Prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew.
Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew (materiały partnera)

„W tak ważnym okresie mamy wielkie szanse na potężny przełom gospodarczy. Aby to zrobić, musimy zdecydowanie przejść do nowego modelu gospodarczego nastawionego na rzeczywistą poprawę życia obywateli.” – zaznaczył w pierwszych swoich słowach Kassym-Żomart Tokajew. -„Najważniejszym zadaniem jest stworzenie solidnych ram przemysłowych kraju, zapewniających samowystarczalność i dywersyfikację gospodarki.” – dodał.

Prezydent zaznaczył, że kraj powinien się skupić na rozwoju sektorów produkcyjnego i przemysłowego, w tym przede wszystkim inżynierii ciężkiej, przetwarzaniu metali, ropy naftowej, gazu i węgla, konwersji i wzbogacaniu uranu, produkcji części samochodowych i nawozów. W celu wsparcia przemysłu wytwórczego, zagraniczni i krajowi inwestorzy zostaną zwolnieni z płacenia podatków i innych obowiązkowych płatności przez pierwsze trzy lata.

Zdaniem prezydenta konieczne jest uproszczenie i skrócenie procesu zamówień publicznych, a przy ocenie projektów – kierowanie się przede wszystkim jakością a nie ceną. Ważne będzie również wdrożenie pełnej automatyzacji procedur. Zadaniem rządu będzie zwiększenie obszaru badań geologicznych i geofizycznych z obecnych 1,5 miliona do co najmniej 2,2 miliona kilometrów kwadratowych do 2026 roku.

Prezydent Kassym-Żomart Tokajew dużą część swojego orędzia poświęcił sektorowi finansowemu. Stymulowanie wzrostu gospodarczego ma nastąpić poprzez nowe inwestycje, dlatego koniecznie jest rozwiązanie problemu niewystarczających kredytów dla przedsiębiorstw. Prezydent zapowiedział ściągnięcie do kraju trzech dużych zagranicznych banków oraz wzrost liczby udzielanych kredytówna poziomie ponad 20 proc. rocznie. Bardzo istotne jest także podjęcie działań w celu włączenia do obrotu gospodarczego zamrożonych aktywów banków na kwotę 5 miliardów dolarów.

Tokajew zaznaczył, że „Głównym celem jest radykalne zwiększenie przejrzystości i efektywności zarządzania aktywami. Rząd ma rozpocząć prywatyzację wszystkich aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością oraz przeprowadzić do 2-024 roku IPO spółek należących do funduszu Samruk-Kazyna”. Zainicjowane zmiany w ustawodawstwie mają zachęcić do konsolidacji małych firm i zintensyfikować wysiłki na rzecz demonopolizacji kluczowych rynków. W przuszłym roku zostanie przeprowadzone publiczne IPO Air Astana, QazaqGaz powinien być przygotowany do wejścia na rynek, a aktywa państwowe w dużych spółkach powinny zostać sprzedane.

W swoim przemówieniu Prezydent skupił się również na zaangażowaniu Kazachstanu w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Podkreślił, że w dłuższej perspektywie globalne przejście na czystą energię jest nieuniknione, a Kazachstan zamierza zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii, rozwijać produkcję wodoru. Planuje także przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie budowy elektrowni jądrowej.

Kazachski przywódca wskazał również na ambitną wizję Kazachstanu, który ma stać się krajem skoncentrowanym na nowoczesnych technologiach. Do 2026 roku eksport usług IT ma wzrosnąć do miliarda dolarów. Tokajew przedstawił także plany budowy głównego węzła tranzytowego w Eurazji. „Konieczne jest zbudowanie nowego suchego portu na przejściu granicznym Bakhty, przyspieszenie budowy hubu kontenerowego w Aktau i rozbudowa obiektów portowych nad Morzem Czarnym wzdłuż Korytarza Środkowego” – zaznaczył prezydent. Kasym-Żomart Tokajew stwierdził, że Kazachstan powinien ostatecznie stać się pełnoprawną potęgą transportową i logistyczną.

W dalszej części orędzia Prezydent wskazał także, że jednym ze strategicznych celów kraju jest wejście na podium lidera wśród wiodących ośrodków rolniczych na kontynencie euroazjatyckim. W planie jest stopniowe przejście od produkcji podstawowej do produkcji produktów o wyższej wartości dodanej i zwiększenie udziału produktów przetworzonych w sektorze rolnym do 70% w ciągu trzech lat. Będzie to wymagało rewizji polityki podatkowej, która powinna stymulować przetwórstwo. Ważna jest również dalsza gazyfikacja kraju, przyspieszenie budowy nowych zakładów przetwórstwa gazu, wprowadzanie jasnych wymogów regulacyjnych dotyczących efektywności energetycznej i ogólnej ochrony zasobów oraz racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.

Kazachski przywódca zwrócił także uwagę na szereg ważnych zmian, jakie dokonały się w kraju w ostatnich latach m.in. Podwojono wynagrodzenia nauczycieli, wdrożono inicjatyw takich jak „Narodowy Fundusz na rzecz Dzieci”, wybudowano ponad 300 placówek opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich, lekarze otrzymali znaczące podwyżki pensji.

Prezydent zakończył przemówienie stwierdzeniem, że rząd będzie w pełni odpowiedzialny za wdrożenie tej solidnej polityki gospodarczej i społecznej. „Powinien mieć wszystkie dźwignie niezależnego zarządzania gospodarką bez biurokracji i biurokracji oraz bez koordynacji z administracją prezydencką” – podkreślił.

Materiał sponsorowany przez Strategic Advisors

źródło: money.pl