Komentarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu

Na prośbę Ambasady Republiki Kazachstanu w Polsce publikujemy oficjalne stanowisko władz Kazachstanu w sprawie ostatnich wydarzeń.

Komentarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu w sprawie publikacji w niektórych mediach zagranicznych

Szereg publikacji w zagranicznych mediach na temat sytuacji w naszym kraju po wprowadzeniu stanu wyjątkowego ma wyraźnie charakter powierzchowny i jednostronny. W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważa za stosowne zwrócić uwagę na następujące kwestie.

Pokojowe zgromadzenia odbywały się w obwodzie Mangistauskim oraz we wszystkich większych miastach kraju. Żądania protestujących zostały w pełni spełnione. Jednak sytuacja ta została wykorzystana przez grupy terrorystyczne, ekstremistyczne i przestępcze do eskalacji napięcia i przemocy. W związku z tym w kraju ogłoszono stan wyjątkowy.

Jak pokazały wydarzenia w Ałmaty i wielu innych regionach kraju, Kazachstan został poddany zbrojnej agresji przez dobrze skoordynowane grupy terrorystyczne szkolone za granicą. Według wstępnych danych niektórzy napastnicy mają doświadczenie w udziale w walkach w „punktach zapalnych” po stronie radykalnych grup islamistycznych. Obecnie organy ścigania i Siły Zbrojne Kazachstanu przeciwstawiają się terrorystom, a nie „pokojowym demonstrantom”, jak to przeinaczają niektóre zagraniczne media.

W powstałej sytuacji Kazachstan został zmuszony zwrócić się o pomoc do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), która wysłała siły pokojowe w liczbie około 2500 osób, aby pomóc ustabilizować sytuację. Mandat sił pokojowych obejmuje ochronę strategicznych obiektów oraz osłonę kazachskich sił porządkowych.

Należy podkreślić, że główne operacje wojskowe przeciwko grupom terrorystycznym prowadzone są przez organy ścigania i Siły Zbrojne Kazachstanu.

Siły pokojowe OUBZ będą tymczasowo przebywać w Kazachstanie i opuszczą kraj po ustabilizowaniu się sytuacji na pierwsze żądanie strony kazachskiej.

Szczególnie ważne jest, że pokojowi demonstranci nie podlegają żadnemu prześladowaniu.

Organom ścigania polecono przeprowadzenie zakrojonego na szeroką skalę śledztwa w sprawie przyczyn tej sytuacji, którego wyniki zostaną przedstawione społeczności międzynarodowej.

Należy zwrócić uwagę na solidarność mieszkańców Kazachstanu, ich poparcie dla decyzji i działań prezydenta K.Tokajewa na rzecz przywrócenia spokojnego życia.

Kazachstan jest w pełni zdeterminowany bronić demokracji i konstytucji przed islamistycznymi radykałami i terrorystami!

Niestety, w wyniku starć dochodzi do strat w ludziach zarówno wśród funkcjonariuszy organów ścigania i personelu wojskowego, jak i wśród ludności cywilnej.

W związku z tym, 10 stycznia 2022 r. ogłoszono w kraju dniem żałoby narodowej.