INFORMACJE KONSULARNE

Konsul Honorowy Kazachstanu w Białymstoku w granicach jego uprawnień:

  • Promuje pozytywny wizerunek Kazachstanu, wzmacnia rolę i autorytet oraz rozpowszechnia osiągnięcia Kazachstanu w różnych obszarach,
  • Udziela pomocy i aktywnie wspiera obywateli Republiki Kazachstanu a także kazachskie podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie okręgu konsularnego,
  • Nawiązuje i promuje kontakty gospodarcze, kulturowe i naukowe pomiędzy Republiką Kazachstanu, a Rzeczpospolita Polską,
  • Podejmuje działania zmierzające do promowania i szerzenia znajomości kultury Kazachskiej na terenie okręgu konsularnego,
  • Wykonuje inne obowiązki i zadania wynikające z pełnionej funkcji, zlecone przez Ambasadę Republiki Kazachstanu w Polsce, lub przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu.